Notice: Undefined offset: 1 in /usr/home/bplife/www/www.bplife.com.ua/view on line 118
Питання – відповідь
Карта сайта    Обратная связь    Поиск по сайту    Версия для печати       RU  
 Пошук      Страхування життя Нашим клієнтам Програми Зворотній зв'язок Мапа сайту

Питання – відповідь


  Страхова компанія “Блакитний поліс” відповідає на ваші питання.

1. Який стан і перспективи розвитку страхування в Україні?

2. Що таке особисте накопичувальне страхування?

3. У чому полягає основний принцип страхування?

4. Чим відрізняються загальні види страхування від страхування життя?

5. Відомі різні варіанти страхування життя: змішане страхування життя, страхування дітей, страхування до вступу в шлюб, страхування ренти, страхування додаткової пенсії і т.п. Чи існує найпростіший варіант страхування життя?

6. Але ті самі 100 тисяч гривень можна накопичити в будь-якому банку? Тепер вони повсюдно пропонують свої послуги.

7. Що означає “добровільне страхування життя”?

8. Які існують варіанти і можливості пенсійного страхування?

9. Сьогодні у всіх на слуху пенсійна реформа, що розпочалася в Україні з 1 січня 2004 року. Чи беруть участь у ній страхові компанії?

10. Які є види недержавного пенсійного забезпечення в Україні?

11. Чому ми обираємо страхову компанію для  пенсійного  забезпечення?

12. Що таке страхування додаткової пенсії?

13. Які програми страхування пропонує страхова компанія “Блакитний поліс”?

14. З ким страховик укладає договір страхування життя та додаткової пенсії?

15. Як визначаються розміри страхової суми, додаткової пенсії і страхових внесків?

16. Від чого залежить загальний розмір страхового внеску Застрахованої особи?  

17. Як сплачуються страхові внески?

18. Як здійснюється виплата додаткової пенсії?

19. Чи можна змінити розмір додаткової пенсії під час дії договору страхування?

20. Що означає мінімальна норма прибутковості страхового внеску ?

21. Які особливості мають договори страхування життя?

22. Що таке договір довгострокового страхування життя?

23. Яким чином укладається договір страхування життя?

24. Як здійснюється виплата страхової суми у разі смерті застрахованої особи?

25. Чи можна достроково припинити дію договору страхування?

26. Чи оподатковуються суми страхових внесків?

27. Що таке резерви довгострокових зобов’язань?

28. Як Страхова компанія забезпечує гарантований рівень виплат, визначених договором страхування життя та додаткової пенсії?

29. Як захищений розмір страхових внесків від інфляції?

30. Які гарантії збереження страхових внесків?

31. Як здійснюється контроль за діяльністю страхової компанії?

32. Що таке змішане страхування життя?

33. Що таке “ризикова” страхова компанія?

34. Що можна сказати стосовно пенсійних вкладів у банках України?

35. У чому переваги укладання договорів страхування у молодому віці?

36. Які види пенсійного забезпечення є у світі та в Україні?

37. Як розуміти термін “ануїтет”?

38. Що є головною гарантією успіху пенсійного забезпечення?


 

 

1.  Який стан і перспективи розвитку страхування в Україні?

Як відомо, початок 90-х років минулого століття був знаменний не лише створенням і активним будівництвом нашої держави, а й зміною соціально-економічної формації. Саме від тоді почалося формування ринкових відносин  у нашому суспільстві.

 Це означає, що держава не буде (і не може) брати на себе повне забезпечення своїх громадян всім необхідним. Тому страхування у найближчій перспективі стане необхідністю для кожної людини. Щоб переконатися в цьому, достатньо звернутися до досвіду економічно розвинених країн, у яких страхування займає чільне місце і громадяни в них, як правило, самостійно приймають рішення відносно особистого забезпечення майбутнього. У цих країнах людина не може існувати без повноцінного страхового захисту, і, навчена життєвим досвідом, вона страхує все: здоров’я, життя, майно, працездатність тощо. Звичайно, з часом так буде і у нас.  
 

^ вгору ^

2. Що таке особисте накопичувальне страхування?

Особисте накопичувальне страхування забезпечує раціональне формування й використання коштів для здійснення соціальних (в тому числі і пенсійних) програм. Світовий досвід довів доцільність нагромадження і використання коштів на соціальні програми цим методом. Сформовані ресурси застосовуються як доповнення до державних ресурсів, спрямованих на пенсійне забезпечення та інші соціальні заходи.

При особистому накопичувальному страхуванні (страхуванні життя і пенсійному страхуванні) створюються значні резерви грошових ресурсів, які стають джерелом інвестицій в економіку. Страхові компанії, отримуючи прибуток від інвестиційної діяльності, дістають змогу знижувати величину страхових внесків, збільшувати власний капітал і відрахування до бюджету, стимулювати працю персоналу, збільшувати розмір дивідендів.

Так, у Франції на початок 90-х років близько 150 компаній, які займалися пенсійним страхуванням і страхуванням життя (25% від загальної кількості страхових компаній), залучили 1050 млрд. FRF, або майже 5% від ВВП.

^ вгору ^

3. У чому полягає основний принцип страхування?

Основний принцип загального страхування полягає в тому, що фінансовим посередником збираються невеличкі суми грошей у великої кількості клієнтів. Вони називаються страховими внесками. Їх розмір розраховується на підставі статистичних даних про певні “небажані” (страхові) події. За рахунок цих внесків формується страховий фонд.

З цього фонду виплачуються значні суми коштів лише тим окремим особам, у кого, під час дії договору, відбулась ця “небажана” (страхова) подія, яку в документах називають ”страховим випадком”. Тобто платимо ми всі, а відшкодування отримують лише окремі з нас.

Отже, страхування відтворює ідею застереження, захисту та безпеки і з погляду взаємовідносин окремих суб’єктів зі страховими компаніями – це плата за спокій.

Стосовно самого терміну “страхування” доречно навести такий цікавий історичний факт. Коли в Україні наприкінці 19 століття почав розвиватися страховий бізнес, то в документах, які супроводжували страхову діяльність, замість терміну страхувальник, використовували слово обезпечуючий (той, що забезпечує), а замість виразу застрахована особаобдарований.

Тобто, саме лише смислове та фонетичне звучання слова “страхування” формували і несли в собі поняття надійності, спокою, безпеки і викликали позитивний настрій у громадян, а, відповідно, і довіру.

^ вгору ^

4. Чим відрізняються загальні види страхування від страхування життя?

Договори із загальних видів страхування (страхування майна, відповідальності), як правило, укладаються на один рік. Страхові внески сплачуються одноразово і становлять невеликий відсоток від страхової суми. Вони (страхові платежі) не нагромаджуються, не розглядаються страхувальниками (громадянами) як інвестовані кошти і не повертаються їм після закінчення дії договору страхування. Договори загального страхування призначені лише для забезпечення компенсації збитків в наслідок страхових подій.

За договорами страхування життя страхові внески, зазвичай, сплачуються в розстрочку протягом усього терміну дії договору (не менше трьох років) з таким розрахунком, щоб на момент закінчення дії договору величина нагромаджених коштів дорівнювала б страховій сумі за договором.

Отже, відбувається накопичення страхувальниками коштів, які зберігаються і перебувають в управлінні у страховій компанії (страховика) на період дії договору. Характерно, що за будь-яких обставин внесені кошти повертаються застрахованій особі або її спадкоємцям, причому, з певними відсотками, на відміну від загальних видів страхування. Це означає, що внески за договорами страхування життя мають для страхувальника (застрахованої особи) яскраво виражений характер інвестиції.

^ вгору ^

5. Відомі різні варіанти страхування життя: змішане страхування життя, страхування дітей, страхування до вступу в шлюб, страхування ренти, страхування додаткової пенсії і т.п. Чи існує найпростіший варіант страхування життя?

 Найпростішим і зрозумілим типом страхування життя є страхування на випадок смерті на певний строк. Тут все просто. Людина платить невелику суму коштів, як правило, одноразово, і отримує солідний страховий захист, наприклад, у розмірі 100 тисяч гривень протягом одного року.

У цьому страхуванні немає абсолютно ніякої накопичувальної складової. Тобто, якщо людина спокійно доживає до закінчення дії договору страхування, то вона не отримує назад нічого. Це зовсім не означає, що гроші залишаться в страховій компанії. Вони згідно з правилами страхування передаються тій сім’ї, що втратила свою застраховану особу.

Проте, ми так влаштовані, що будемо віддавати свої гроші лише у тому випадку, коли впевнені, що обов’язково повернемо їх назад, та ще й з відсотками. Тому страховики пропонують громадянам договори змішаного страхування життя. За цими договорами страховим випадком є не лише смерть застрахованого, але і дожиття його до визначеного строку. Такі умови цікаві клієнту тим, що дають йому можливість накопичувати і отримувати певну суму (одночасно маючи протягом строку дії договору матеріальний захист на випадок смерті). Але, в той же час ця схема буде для людини і набагато дорожчою. Адже для того, щоб повернути 100 тисяч гривень, необхідно їх накопичити у страховій компанії.

^ вгору ^

6. Але, ті ж самі 100 тисяч гривень можна накопичити і в будь-якому банку? Тепер вони повсюдно пропонують свої послуги.

Звичайно, можна, якщо є бажання і можливості. Однак треба пам’ятати, що Бог не подарував нам безсмертя. У молодшому віці люди не думають про закінчення життя. Проте неупереджена статистика незмінно показує, скільки достатньо молодих людей помирає щорічно. Навіть найздоровіші і квітучі люди гинуть у самому розквіті сил від нещасних випадків, хвороб тощо.

З іншого боку, всі ми знаємо, що життя - не тільки юність та молодість. У людини ще залишається багато часу, який потрібно прожити, думаючи уже не лише про себе, а й про свою сім’ю, про своїх близьких. Тому для більшості людей постають непрості питання про старість, про пенсії, нарешті, про осінь життя.

Людство уже давно знайшло відповідь на всі ці запитання – кожний нормальний, повноцінний член розвинутого суспільства має страховку свого життя.

^ вгору ^

7. Що означає “добровільне страхування життя”?

Добровільне страхування життя - це окремий вид особистого довгострокового страхування, який здійснюється добровільно і передбачає обов'язок страховика здійснити страхову виплату  при настанні страхових випадків:

-  досягнення застрахованою особою визначеного договором віку;

-  дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування;

-  смерть застрахованої особи;

-  втрата працездатності застрахованою особою внаслідок нещасного випадку або у випадку хвороби.

Страхування життя поділяється на змішане страхування життя та страхування ренти і пенсій. Змішане страхування життя передбачає виплату накопиченого у страховій компанії особистого капіталу у випадку дожиття Застрахованої особи до закінчення строку страхування або у випадку смерті Застрахованої особи з будь–якої причини. Страхування пенсії (ренти) передбачає послідовну періодичну  виплату накопиченого капіталу у вигляді пенсії (ренти) протягом встановленого строку або довічно.

^ вгору ^

8. Які існують варіанти і можливості пенсійного страхування?

Необхідність додаткового соціального захисту працівників – майбутніх пенсіонерів газотранспортної системи України - змусила керівництво і профспілки галузі шукати шляхи забезпечення додаткової пенсії. Саме з цією метою в першу чергу і була створена страхова компанія “Блакитний поліс”.

Прийняття Верховною Радою низки законів щодо страхування та пенсійної реформи показало, що страхування життя має значно ширші можливості соціального захисту громадян у порівнянні з недержавними пенсійними фондами та іншими фінансовими інституціями.

Так запропонована Законом “Про недержавне пенсійне забезпечення”, який вступив у дію з 01.01.2004, система роботи недержавних пенсійних фондів, окрім своєї громіздкості (Фонд – Адміністратор – Управляюча компанія – Зберігач), по суті мало чим відрізняється від просто банківського накопичення і навіть має деякі мінуси, оскільки не може, як банк, запропонувати чітко фіксований розмір прибутку.

Основними перевагами додаткового пенсійного забезпечення через страхування життя є:

-  Можливість віднесення коштів, перерахованих на страхування життя працівників, до валових витрат. Таким чином, з підприємства знімається чималий податковий тягар, що позитивно впливає на фінансово-економічні показники діяльності.

-  Для кожного застрахованого працівника розраховується його персональний страховий резерв, на якому до досягнення працівником пенсійного віку будуть обліковуватись перераховані підприємством кошти та отриманий на них прибуток. Це дозволяє уникнути ефекту загального “фондового мішка”, у якому не зрозуміло, скільки коштів та якому саме працівнику належить.

-  Кошти, накопичені за певний період на рахунку працівника, можуть бути використані як застава для отримання працівником кредиту.

-  Згідно з чинним законодавством працівнику не треба платити податки з накопичуваних на його страховому рахунку коштів, податок буде сплачуватись лише з отриманих в майбутньому додаткових пенсій, і то на пільговій основі: по ставці 9%.

-  З метою уникнення фінансової несправедливості щодо нинішніх пенсіонерів і працівників, що будуть застраховані, підприємство може встановити алгоритм розрахунку пенсії, який враховуватиме стаж працівника, його посаду та інші важливі фактори.

Виконуючи функцію додаткового пенсійного забезпечення за рахунок коштів роботодавця, страхова компанія повністю відкрита для роботи з фізичними особами і, в першу чергу, - з працівниками підприємства. Уклавши договір особистого пенсійного страхування, кожен працівник може самостійно не тільки визначити розмір персональної додаткової пенсії, а й зазначити термін (період) накопичення коштів та початок здійснення додаткових пенсійних виплат.

Слід зазначити, що пенсійне страхування – це не єдине, що може запропонувати страхова компанія із страхування життя.

Накопичувальні програми допоможуть зібрати капітал на придбання квартири чи машини, зробити подарунок дітям до досягнення ними повноліття, забезпечити оплату їх престижної освіти, залишити гідну спадщину. Програми страхування життя на строк додадуть фінансової впевненості в майбутньому, оскільки працівник може додатково отримати страховий захист на випадок втрати працездатності, інвалідності або смерті та самостійно визначити розмір фінансового захисту за такими ризиками.

Тому страхова компанія “Блакитний поліс” розпочала свою роботу власне із додаткового пенсійного забезпечення.

Страхування додаткової пенсії світова практика відносить до такого розділу страхування життя, як страхування рент (послідовних виплат, пенсій, ануїтетів).

У звичайному варіанті пенсійне страхування передбачає, що клієнт вносить до страхової компанії за один раз (або розстроченими платежами) певну суму. Після досягнення людиною обумовленого в договорі страхування віку (наприклад, 60 років) страхова компанія здійснює цій людині послідовні виплати. Договір пенсійного страхування може бути укладений як фізичною особою, так і юридичною. Фізичні особи можуть укладати договори страхування як щодо себе, так і на користь іншої особи.

Варіантів пенсійного страхування може бути багато. Наприклад, наша страхова компанія додатково до страхування довічної додаткової пенсії зобов’язується  в будь-якому разі здійснити виплату спадкоємцям застрахованої особи після її смерті, незалежно від того, закінчилося життя цієї особи у молодому віці чи у глибокій старості. Ця виплата називається “страхова сума на випадок смерті”, і її величина обумовлюється договором страхування. Додаткова пенсія може бути виплачена страховиком також упродовж визначеного строку.

Відповідальність страхової компанії за договорами пенсійного страхування може бути розширена і в багатьох інших напрямках за домовленістю сторін залежно від вибору страхувальника і тим, як це передбачено “Правилами страхування” страховика.

Законодавство України дозволяє юридичним особам укладати договори страхування стосовно своїх працівників. Більше того, підприємство, яке сплачує внески на страхування додаткової пенсії своїх працівників, має податкові пільги як на свій прибуток, так і на доходи своїх працівників.

Сьогодні роботодавець, який має намір надати можливість своїм працівникам накопичити кошти на додаткову пенсію, може, керуючись Законом “Про недержавне пенсійне забезпечення”, піти кількома шляхами. Він може скористатись недержавним пенсійним фондом, банківською установою, якщо вона звичайно має відповідну ліцензію.

Але найдоцільніше використати широкі можливості страхової компанії, оскільки саме вона може забезпечити різнобічний і ґрунтовний захист людини, має більше адміністративного досвіду і багато можливостей, визначених законодавством для збереження та інвестування коштів.

^ вгору ^

9. Сьогодні у всіх на слуху пенсійна реформа, що розпочалася в Україні з 1 січня 2004 року. Чи беруть участь у ній страхові компанії?

Можна сказати коротко – беруть, і найбезпосереднішу. Однак, посилаючись на правове підґрунтя, треба сказати, що головними чинниками функціонування нової пенсійної системи є два базових закони пенсійної реформи: “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та “Про недержавне пенсійне забезпечення”. Згідно з цими законами, перехід від державного пенсійного забезпечення до державного пенсійного страхування зумовлений, передусім, фундаментальним положенням пенсійної реформи – прямою залежністю розміру пенсії від величини заробітку і стажу людини за весь період її трудової діяльності. Звідси зрозуміло, чому в першому законі вжитий вираз “пенсійне страхування”.

Закон “Про недержавне пенсійне забезпечення” вводить поняття третього рівня пенсійної системи і надає можливості додаткового пенсійного забезпечення через недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та пенсійні депозитні рахунки в банківських установах. Характерно, що і цей закон базовим принципом пенсійного забезпечення проголошує “принцип безумовної відповідності розміру пенсії сумі накопичених коштів на індивідуальних пенсійних рахунках громадян”.

Більше того, Закон забороняє будь-яким організаціям застосовувати будь-які пенсійні схеми, що не відповідають цьому базовому принципу. А якщо такі пенсійні схеми десь уже використовуються на практиці, то необхідно привести їх у відповідність, до вимог законодавства.

В той же час в новій пенсійній системі страховим компаніям життя відведена особлива роль, оскільки лише вони мають право виплачувати довічні пенсії особам, що беруть участь, як у державній накопичувальній системі (другий рівень), так і у недержавному пенсійному забезпеченні (третій рівень).

^ вгору ^

10. Які є види недержавного пенсійного забезпечення в Україні?

Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється пенсійними фондами, страховими організаціями, банківськими установами.

Недержавний пенсійний фонд неприбуткова юридична особа, яка здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду. У своїй діяльності недержавний пенсійний фонд пов’язаний з:

-  адміністратором – компанією з управління пенсійним фондом;

-  компанією, що здійснює управління пенсійними активами;

-  банком-зберігачем, що приймає, передає, зберігає і звітує про внески та  інвестиційні доходи, здійснює розпорядження компанії з управління активами.      

Банківська установа – укладає договір про відкриття пенсійних депозитних рахунків для накопичення пенсійних заощаджень з гарантією повернення при банкрутстві банківської установи у межах суми 150 000 грн., законодавчо встановленої для Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Страхова організація (страховик) - фінансова установа, яка створена згідно з Законами України “Про господарські товариства” і “Про страхування”, а також одержала ліцензію на здійснення страхової діяльності (страхування життя).

^ вгору ^

11. Чому ми обираємо страхову компанію для  пенсійного  забезпечення?

Страхова компанія зі страхування життя надає послуги по накопичуванню коштів, їх збереженню, примноженню, виплаті додаткової пенсії і, що дуже важливо - здійснює страхову виплату у разі смерті та при настанні нещасних випадків, чого не може бути у програмах недержавних пенсійних фондів та банківських установ.

У той же час страхова компанія може розміщувати свої кошти тільки у певних видах активів, передбачених законодавством. Ці види активів визначені з урахуванням їх доходності та ризикованості з метою захисту прав застрахованих осіб.

Таким чином, можна стверджувати, що різниця у інвестиційній діяльності між страховою компанією і банком полягає у тому, що банк у своїй інвестиційній політиці виходить з принципів доходності, в той час, як страхова компанія, згідно законодавства, одним з найголовніших принципів своєї інвестиційної політики робить забезпечення майбутніх страхових виплат людям.

Страхові компанії (життя) приходять на фінансовий ринок на багато-багато десятків і, навіть, сотень років, що підтверджується розвитком і становленням фінансово-економічної системи світової економіки. Надійність страхових компаній (життя) в теперішній час в усьому світі підтверджується зростанням капіталовкладень людей у компанії зі страхування життя та додаткової пенсії і зменшенню у процентному відношенні їх вкладів у банки.

^ вгору ^

12. Що таке страхування додаткової пенсії?

Страхування додаткової  пенсії передбачає створення індивідуального страхового фонду для здійснення послідовних виплат з нього додаткової  пенсії при досягненні Застрахованою особою  пенсійного віку, а також виплати страхової суми у випадку смерті застрахованої особи або повної стійкої втрати нею працездатності.

Якщо виплати починаються при досягненні застрахованою особою пенсійного віку, страхові виплати набувають значення додаткової пенсії, що доповнює систему державного пенсійного забезпечення.

Рух грошових коштів при здійсненні цього виду страхування ілюструє така схема:

^ вгору ^

13. Які програми страхування пропонує страхова компанія “Блакитний поліс”?

Програма страхування – це встановлений страховиком перелік умов страхування, які є основою для укладання договору добровільного страхування життя та додаткової пенсії. Конкретні програми страхування вибираються страхувальником або застрахованою особою при укладанні договору.

СК “Блакитний поліс” пропонує сім програм страхування:

-   Програма №1 “Довічна додаткова пенсія та страхування життя”;

-   Програма №2 “Додаткова пенсія на строк та страхування життя”;

-   Програма №3 “Змішане страхування життя”;

-   Програма №4 “Страхування на випадок смерті”;

-   Програма №5 “Страхування на дожиття і на випадок смерті терміном 10 років”;

-   Програма №6 (додаткова) “Страхування на випадок тимчасової та (або) стійкої втрати працездатності внаслідок нещасного випадку”;

-   Програма №7 (додаткова) “Страхування на випадок стійкої втрати працездатності внаслідок нещасного випадку або захворювання”;

-   Програма №8 (додаткова) "Страхування на випадок критичного захворювання";

-   Программа "Надбання";

-   Програма "Молодість";

-   Програма "Заповіт".

^ вгору ^

14. З ким страховик укладає договір страхування життя та додаткової пенсії?

Договір страхування життя та додаткової пенсії страховик може укладати як з юридичними особами, так і з дієздатними громадянами.

^ вгору ^

15. Як визначаються розміри страхової суми, додаткової пенсії і страхових внесків?

Кожна Застрахована особа самостійно обирає Програму страхування, розмір страхової суми і розмір додаткової пенсії.

У Програмах  Страховика наведено розмір загального щомісячного внеску, який складається з двох часток – індивідуального внеску застрахованої особи та внеску підприємства.

Розмір внеску підприємства визначається в залежності від стажу роботи працівника на підприємстві та його середньомісячної заробітної плати за попередній календарний рік роботи.

^ вгору ^

16. Від чого залежить загальний розмір страхового внеску Застрахованої особи?  

Сума страхового внеску, який необхідно періодично сплачувати, щоб забезпечити певну величину пенсії, розраховується страховиком актуарно, тобто на підставі існуючих статистичних даних і встановлюється з таблиць відповідно до обраної Програми страхування.

^ вгору ^

17. Як сплачуються страхові внески?

Індивідуальні страхові внески людина може сплачувати одноразово, щорічно або щомісяця. Зокрема, договором страхування може бути встановлено, що індивідуальний страховий внесок сплачується, на підставі заяви працівника, через бухгалтерію підприємства на якому він працює. А підприємство, в свою чергу, зобов’язується періодично сплачувати за працівника частку його страхових внесків за рахунок власних коштів.

^ вгору ^

18. Як здійснюється виплата додаткової пенсії?

Виплата додаткової пенсії здійснюється страховою компанією довічно (Програма №1) або протягом певного періоду часу (Програма №2 та Програма №3).

^ вгору ^

19. Чи можна змінити розмір додаткової пенсії під час дії договору страхування?

Під час дії договору страхування кожна застрахована особа може змінити (збільшити або зменшити) розмір додаткової пенсії згідно з Правилами страхування та може змінити одну Програму на іншу.

^ вгору ^

20. Що означає мінімальна норма прибутковості страхового внеску ?

Внески за договорами страхування життя – це майбутні інвестиції в економіку країни. Згідно з законодавством України, Правилами страхування передбачено встановлення мінімальної норми прибутковості 4% на рік, що її має забезпечити страховик у результаті управління коштами створених резервів із страхування життя. На цю норму прибутковості, передбачену при розрахунках страхового тарифу, зменшується розмір внесків. До того ж, законодавчо передбачена участь Застрахованих  осіб у доходах, отриманих страховиком від розміщення коштів резервів зі страхування життя (нарахування бонусів). Ці бонуси суттєво підвищують розмір наступних виплат (пенсій), що й означає "інвестиційний характер" договорів страхування життя.

^ вгору ^

21. Які особливості мають договори страхування життя?

При проведенні страхування життя основними випадками є дожиття до закінчення строку страхування або смерть Застрахованої особи протягом дії договору страхування. Саме тому в страховій компанії потрібно визначити ймовірність цих подій. Врахування цього важливого моменту робить можливим досягнення еквівалентності у відносинах між страховиком та страхувальником і забезпечує страховикові можливість побудувати міцну фінансову основу своєї діяльності. На шляху до вирішення цього завдання важливе місце займає вимірювання норм смертності. З цією метою складають таблиці тривалості життя.

Страхова компанія дбає про те, щоб до закінчення строку страхування накопичилася необхідна сума для здійснення виплат. Такий підхід сприяє накопиченню певної суми, що складає резерв коштів, і забезпечує страховикові можливість подальшого виконання зобов’язань перед страхувальником. Розмір страхових резервів істотно залежить від якості складених таблиць тривалості життя, що є основою для розрахунку тарифів, і від встановленої законом норми дохідності.

^ вгору ^

22. Що таке договір довгострокового страхування життя?

Згідно з законом України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” договір довгострокового страхування життя - договір страхування життя строком на 10 років і більше, який містить умову сплати страхових внесків (платежів, премій) протягом не менш як 5 років та передбачає страхову виплату, якщо застрахована особа дожила до закінчення строку дії договору або досягла віку, визначеного договором. Такий договір не може передбачати часткових виплат протягом перших 10 років його дії, крім тих, що проводяться у разі настання страхових випадків, пов'язаних зі смертю застрахованої особи або нещасним випадком чи хворобою застрахованої особи, що призвели до повної стійкої втрати нею працездатності". 

^ вгору ^

23. Яким чином укладається договір страхування життя?

Страхування життя та додаткової пенсії оформлюється договором за допомогою представника страхової компанії – агента. Працівник надає агенту заяву про страхування. Після сплати першого страхового внеску договір страхування набирає чинності.

^ вгору ^

24. Як здійснюється виплата страхової суми у разі смерті застрахованої особи?

При укладанні Договору страхування призначається вигодонабувач для отримання страхової виплати у випадку смерті Застрахованої особи. Якщо вигодонабувач помер, пропав безвісті або відмовився від отримання страхової виплати, то цю виплату у випадку смерті застрахованої особи отримують її спадкоємці згідно з чинним законодавством.

^ вгору ^

25. Чи можна достроково припинити дію договору страхування?

Застрахована особа має право достроково припинити дію договору страхування. При цьому застрахованій особі виплачується викупна сума, розмір якої розраховується математично згідно з методикою, що затверджується Уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю (сьогодні – це Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України).

^ вгору ^

26. Чи оподатковуються суми страхових внесків?

Відповідно до чинного законодавства, з заробітної плати фізичних осіб  відраховується прибутковий податок та інші обов’язкові платежі до державного бюджету. Тому, згідно з Указом Президента “Про уникнення подвійного оподаткування”, суми, що сплачуються особисто Застрахованою особою в страхову компанію, не підлягають оподаткуванню, бо вони вносяться після нарахування і виплати заробітної плати, тобто після оподаткування.

Згідно Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб”, страхові внески, сплачені за рахунок підприємства, не є доходом застрахованої особи і не включаються до місячного оподаткованого доходу, за договорами довгострокового страхування життя, якщо сума страхових внесків не перевищує 15 відсотків суми заробітної плати застрахованої особи, але при цьому, сума страхових внесків, що сплачує підприємство, не повинна перевищувати суми місячного прожиткового мінімуму встановленого на 1 січня звітного року помноженої на 1,4.

Якщо відповідно до договору довгострокового страхування життя платник податку сплачує за свій рахунок добровільні страхові платежі  на користь найманих працівників,  які перебувають з ним у трудових відносинах та у яких це місце є основним  місцем  роботи, то  такий  платник  податку може віднести до складу валових витрат кожного календарного кварталу суму фактично сплачених страхових платежів, що  не  перевищує  15  відсотків від заробітної плати, отриманої таким працівником від такого платника  податку  протягом такого календарного  кварталу,  але не більше ніж 15000 гривень у розрахунку на одного застрахованого працівника протягом звітного податкового року.

^ вгору ^

27. Що таке резерви довгострокових зобов’язань?

Це спеціальні страхові резерви, які формуються страховою компанією з метою забезпечення майбутніх страхових виплат. Вони утворюються за рахунок надходження страхових внесків і доходів від інвестування коштів цих резервів. При цьому розмір страхових внесків розраховується страховою компанією на підставі таблиць смертності з урахуванням інвестиційного доходу, визначеного Правилами страхування, виходячи з принципу еквівалентності зобов’язань, що приймають Страховик (зобов’язання здійснювати страхові виплати) та Страхувальник (зобов’язання сплачувати страхові внески), на момент укладання договору страхування.

Величина резервів довгострокових зобов’язань обчислюється математично окремо по кожній застрахованій особі. Методика формування резервів встановлюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

^ вгору ^

28. Як Страхова компанія забезпечує гарантований рівень виплат, визначених договором страхування життя та додаткової пенсії?

За рахунок формування індивідуальних математичних резервів страхова компанія забезпечує виплати застрахованим особам додаткових пенсій, розміри яких обумовлені договором страхування.

На початок цих виплат страхова компанія формує певну суму грошового фонду по кожній застрахованій особі окремо за рахунок страхових внесків.

Розмір цих внесків розраховується на основі таблиць смертності (офіційні статистичні дані смертності), з урахуванням інвестиційного доходу від розміщення коштів страхових резервів та принципу еквівалентності зобов’язань страхувальника і страхової компанії.

Отже, відповідно до отриманих сум внесків страхова компанія формує індивідуальний (по кожній людині окремо) страховий резерв, враховуючи інвестиційний дохід.

Величина цього резерву на момент подання звітності (один раз в квартал) визначається згідно з методикою контролюючого державного органу. Цей державний контролюючий орган (Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України) постійно здійснює контроль за платоспроможністю страхової компанії.

^ вгору ^

29. Як захищений розмір страхових внесків від інфляції?

Згідно з Законом України “Про страхування”, договір страхування обов’язково передбачає збільшення розміру додаткової пенсії на суми (бонуси), які визначаються страховиком один раз на рік за результатами отриманого  інвестиційного доходу від розміщення коштів страхових резервів із страхування життя, з урахуванням темпів зростання інфляції.

^ вгору ^

30. Які гарантії збереження страхових внесків?

Суми страхових внесків – це зобов’язання страховика перед застрахованими особами. Для забезпечення страхових зобов’язань із страхування життя страхова компанія формує страхові резерви за рахунок надходження страхових платежів і доходів від інвестування коштів страхових резервів. Згідно з Законом України “Про страхування”, для забезпечення страхових виплат громадянам при страхуванні життя - кошти страхових резервів не є власністю страховика і відокремлені від його майна.

Ці кошти не можуть використовуватися  страховиком для погашення будь-яких зобов’язань, крім тих, що прийняті за договором страхування, не можуть бути включені до ліквідаційної маси у разі банкрутства страховика  або його ліквідації і обов’язково підлягають передачі іншому страховику за згодою страхувальника та застрахованої особи  або поверненню застрахованій особі.

^ вгору ^

31. Як здійснюється контроль за діяльністю страхової компанії?

Згідно з Законом України “Про страхування” кожний вид страхування підлягає ліцензуванню. Уповноважений орган (на цей час – Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України):

-  видає ліцензію;

-  реєструє Правила страхування;

-  здійснює державний нагляд за діяльністю страховика з метою дотримання вимог законодавства України про страхування, запобігання неплатоспроможності страховика та захисту інтересів застрахованих осіб.

Страховик зобов’язаний щоквартально подавати Уповноваженому органу фінансову звітність та інші звітні дані за встановленою формою, повинен публікувати свій річний баланс за формою і в порядку, встановленими Уповноваженим органом. Достовірність та повнота річного балансу і звітності страховика повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).

^ вгору ^

32. Що таке змішане страхування життя?

Змішане страхування життя передбачає виплату страхової суми застрахованій особі у разі її дожиття до закінчення терміну дії договору страхування або виплату страхової суми вигодонабувачу (спадкоємцю) у разі смерті застрахованої особи. Так, наприклад, при страхуванні життя терміном на 10 років застрахована особа отримує страхову суму у випадку дожиття до кінця строку дії договору (десять років) або її вигодонабувач (спадкоємець) отримує разово страхову суму у випадку смерті застрахованої особи протягом 10 років.

^ вгору ^

33. Що таке “ризикова” страхова компанія?

Згідно з Законом України “Про страхування” страхові компанії поділяються на ризикові страхові компанії і страхові компанії, що здійснюють страхування життя. Ризикові страхові компанії здійснюють страхування майна від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, страхування вантажів, транспорту, відповідальності, кредитних і інших ризиків і не мають права страхувати життя та пенсії. Страхові компанії, які отримали ліцензію на здійснення страхування життя, не мають право займатися іншими видами страхування (стаття 38 Закону України “Про страхування”).

^ вгору ^

34. Що можна сказати стосовно пенсійних вкладів у банках України?

Згідно з чинним законодавством України, банки не мають права займатися страховою діяльністю. Тому банківські пенсійні програми розраховані тільки на повернення коштів вкладників і не передбачають виплат у разі смерті та нещасного випадку.

Крім того, страхова компанія з моменту початку дії договору страхування (тобто після отримання лише одного першого страхового внеску) несе відповідальність перед страхувальником щодо здійснення виплат у разі смерті або нещасного випадку, що стався з застрахованою особою.

Також, у разі укладання договору страхування, яким передбачено виплату додаткової пенсії довічно, страхова компанія за рахунок сформованих страхових резервів зобов’язується виплачувати пенсію до моменту закінчення життя застрахованої особи незалежно від того, скільки років вона проживе.

^ вгору ^

35. У чому переваги укладання договорів страхування у молодому віці?

Молодь, найчастіше, не думає про заощадження на старість. Зрозуміло, що у молодих людей є нагальніші потреби – їм необхідні кошти на житло, на виховання дітей, на освіту  тощо.

Але, на жаль, багато хто не усвідомлює могутність того, що страхові компанії нараховують проценти на заощадження за ставками складного проценту. Складний процент означає, що страхова компанія нараховує процент (інвестиційний дохід) як на внески, так і на вже отриманий інвестиційний дохід. Тому навіть незначні, але регулярні внески у молодому віці дають в результаті суттєві пенсійні заощадження.

^ вгору ^

36. Які види пенсійного забезпечення є у світі та в Україні?

Системи пенсійного забезпечення багато в чому відрізняються одна від одної. Можна виділити дві основні групи таких систем за джерелами фінансування: бюджетні (нефондовані) і страхові (фондовані).

Бюджетні системи акумулюють кошти з різних джерел (з бюджетів держави, профспілок, інших надходжень) і розподіляють їх для поточних виплат пенсій. Вони не інвестують вільні кошти, щоб одержати додаткове джерело грошових надходжень. Тому фінансові результати пенсійного забезпечення в бюджетних системах дуже невизначені і цілком залежать від того, наскільки вдається акумулювати необхідні кошти. До цієї групи належать і державна пенсійна система.

Основна частина пенсійних систем належить до другої групи. Принциповим для систем цієї групи є систематичне довгострокове нагромадження грошей для виплати пенсій. Тому такі системи називаються фондованими. Самі пенсії в таких системах варто розглядати як результат спеціального страхування. При цьому баланс внесків і виплат пенсій визначається страховими принципами.

^ вгору ^

37. Як розуміти термін “ануїтет”?

Ануїтет є умовою, відповідно до якої власнику договору проводиться ряд виплат (як правило, до кінця життя). Такий принцип забезпечує страхування від довгострокового ризику, тобто від ризику зменшення власних заощаджень протягом життя пенсіонера, що залишилося.

Як і поліс страхування життя, ануїтет купується у страхової компанії шляхом внесення одиничного або регулярних внесків. Після закінчення визначеного періоду внески учасників пенсійних схем забезпечують певний розмір пенсійних нагромаджень. Частину таких нагромаджень страхувальник при виході на пенсію отримує у вигляді великої суми грошей, інша частина йде на покупку пенсійного ануїтету з одноразовим внесенням страхового внеску.

Страхувальник має право відстрочити виплату ануїтету до будь – якого зазначеного ним віку.

^ вгору ^

38. Що є головною гарантією успіху пенсійного забезпечення?

Гарантія успіху пенсійного бізнесу страхових компаній – їх інвестиційна політика.

Основним завданням страхових компаній, що керують розміщенням страхових резервів, є забезпечення необхідної прибутковості при адекватному і контрольованому рівні ризику.

Страхові компанії, залучені до пенсійного бізнесу, ефективно використовуються різні інвестиційні механізми, що веде до стабільного збільшення коштів на пенсійних рахунках страхувальників. Крім того, сприятливий законодавчий ґрунт, а також ряд заходів, що започатковуються урядом з метою соціального захисту пенсіонерів, сприяють зростанню зацікавленості громадян у додатковій пенсії.

^ вгору ^Коментарі
Страхування життя – це попередження, захист Вас і Вашої родини. Це не просто трата грошей; це – Ваша безпека, вкладення в нову якість життя, у впевненість, що накопичені грошові суми складуть Вам статок у майбутньому.
Новини

31.03.2016 Рада приняла в первом чтении новую редакцию закона о страховании

У зв‘язку з перейменуванням вулиці Горького у вулицю Антоновича згідно з Рішенням Київської міської ради № 373/373 від 13.11.14 р. ″Про повернення історичних назв та перейменування вулиць, площ, провулків у місті Києві″, внесено зміни до установчих та реєстраційних документів АТ СК "Блакитний поліс".

Показники Страхової Компанії «Блакитний поліс» станом на 30.09.2016р.

При Госрегуляторной службе создана рабочая группа по вопросам небанковского финрынка

17 вересня Страховий ринок України відзначає День Страховика.

У першому півріччі 2015 року Страхова Компанія «Блакитний поліс» здійснила 392 страхових виплати за договорами страхування життя на загальну суму майже 4,92 млн. грн.

У першому кварталі 2015 року Страхова компанія «Блакитний поліс» здійснила 190 страхових виплат на загальну суму 2,3 млн. грн.

10 березня 2015 року Страхова компанія «Блакитний поліс» здійснила 37 страхових виплат на загальну суму 1,1 млн. грн. за договорами накопичувального страхування життя, з них 620 тис. грн. – по досягненню застрахованими особами пенсійного віку.

10 лютого 2015 року Страховая компания «Блакитний поліс здійснила 15 страхових виплат на загальну суму 391,3 тис. грн.

Страховая компания «Блакитний поліс» виплатила майже 47 тис. грн. мешканцю Тернопільської області

19.03.2015 р. відбудуться Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "Страховая компанія "Блакитний поліс"

Зареєстрована нова редакція проекту Закона України «Про страхування»

В Україні хочуть створити Фонд гарантування страхових виплат

27 листопада 2014 Ліга страхових організацій України провела прес-конференцію на тему: «Страховики зі страхування життя ростуть на фоні недовіри українців до банківської системи. Як утримати планку і що запропонувати населенню у 2015 році?»

 

Вітаємо

 

Блакитний поліс. Всі права захищено.
Copyright©2005

Контактна інформація:
вул. Горького, 122
м. Київ, 03150, Україна
Тел. (044) 206-30-80
Факс (044) 206-30-80
Разработка
IT Marketing
Продажа нового орбитрек USA Style для дома